چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟

بدون داشتن چک لیست تعمیر و نگهداری، ممکن است خرابی های جزئی آسانسور تا زمانی که تعمیر اساسی ضروری نباشد، مورد توجه قرار نگیرند. خرابی هایی که ممکن است هزینه های تعمیراتی گزافی در طی بلند مدت برای آسانسور مورد استفاده ایجاد کنند. [...]

بیشتر بخوانید
X