نوشته ها

آسانسور هیدرولیک و بالابر شامل چه اجزایی است

آسانسور هیدرولیک توسط یک پیستون اتاقک آسانسور را به سمت بالا می برد و برای ارتفاع 2-8 طبقه و با حداکثر سرعت 60 متر در دقیقه استفاده می شود. این اصول در بالابر هیدرولیکی یکسان است. [...]

بیشتر بخوانید
X